Iz života naše škole

slika_dole_1
slika_dole_2
Slika_dole_3
Slika_dole_4
slika_dole_$
slika_dole_7
slika_dole_(

Za roditelje

OŠ “Behaudin Selmanović” je škola sa svijetlom tradicijom, škola koja postoji 72 godina. Mala školska zgrada, ali velika škola otvorenog srca. 1945- ta godina dala je život školi koja je rasla, padala i penjala se, evo punih 72 ljeta, 72 ljeta živi, traje, prima generacije i generacije i ne posustaje ni pred čim.

Obavijest o izboru privremenog člana školskog odbora iz reda roditelja

Poštovani roditelji,
Na osnovu člana 15. stav 3. Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo, mandat člana školskog odbora iz reda roditelja, prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana prestanka statusa redovnog učenika čiji je on roditelj/staratelj u datoj školi. Imajući u vidu da je Kahriman Faris, čiji je otac Kahriman Samid bio član Školskog odbora ispred roditelja učenika škole, završio osnovnu školu u školskoj 2013/2014. godini  i time mu prestao status redovnog učenika, Školski odbor je 29.09.2014. godine raspisao Interni konkurs za izbor privremenog člana Školskog odbora predstavnika roditelja, koji je objavljen na web stranici škole i oglasnoj ploči škole. Na osnovu člana 16., stav 6. Pravilnika, Izbor za privremenog člana školskog odbora predstavnika roditelja provodi se bez objavljivanja Javnog konkursa po proceduri utvrđenoj u članu 10. Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo. Na objavljeni interni konkurs, prijavila su se dva roditelja, mr. Elmir Kadrić i dr. Sead Turčalo, koji su ispunjavali uslove konkursa i u ostavljenom roku dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

U ponedjeljak 27.10.2014. godine održana je druga sjednica Vijeća roditelja JU OŠ „Behaudin Selmanović“, na kojoj je, po utvrđenoj proceduri, tajnim glasanjem izabran privremeni član Školskog odbora predstavnika roditelja, Turčalo Sead, doktor nauka odbrane i sigurnosti, kojeg će Školski odbor privremeno imenovati za vršioca dužnosti do konačnog imenovanja od strane Vlade Kantona Sarajevo.
Zapisnik o konačnim rezultatima izbora privremenog člana Školskog odbora predstavnika roditelja nalazi se u prilogu.

Zanimljivosti

Trenutno školu pohađa 546 učenika koji su raspoređeni u 23 odjeljenja (23,74 učenika po odjeljenju). od 546 učenika, 282 učenika su dječaci, a 264 su djevojčice.

Škola ima 50 zaposlenika, od kojih jedan ima zvanje doktora nauka, a 2 zaposlenika imaju zvanje magistra, 29 ima VSS, VŠS, 1 SSS, 1 VKV, 5KV i 4 zaposlenika ima NSS.

50 zaposlenika, 50 karike lanca, snažnih i neraskidivih, satkanih od znanja, humanosti, poštenja, ljubavi... u lancu gdje svaka karika jednaku vrijednost ima jednaku cijenu. Kolektiv je relativno mlad, elana pun, spreman na sve zadatke i puteve do postavljenih ciljeva.

Spisak odobrenih udžbenika

Poštovani roditelji u prilogu dolje vam se nalazi spisak odobrene literature za školsku 2014/15. godinu.

Download »

Slike školskih priredbi