Behaudin Selmanović

Škola otvorenog srca

Vijesti

Saznajte šta se dešava u našoj školi

„Prvačići sretno“

Prvačići OŠ „Behaudin Selmanović“ su zajedno sa svojim učiteljicama:Uglješa Elvirom, Gujić Jasminom i Karasoftić Elvirom, roditeljima i direktorom škole Fehratović Selmirom, prisustvovali manifestaciji „Prvačići sretno“, 

Pročitaj više