O Školi

OŠ “Behaudin Selmanović” je škola sa svijetlom tradicijom, škola koja postoji više od 70 godina. Mala školska zgrada, ali velika škola otvorenog srca. 1945 – ta godina dala je život školi koja je rasla, padala i penjala se, evo punih 77 ljeta, 77 ljeto živi, traje, prima generacije i generacije i ne posustaje ni pred čim.

Školu Pohađa

Školu pohađa  520 učenika koji su raspoređeni u 24 odjeljenja (21,66 učenika po odjeljenju). Od 520 učenika, 277 učenika su dječaci, a 243 su djevojčice. Škola ima 53 zaposlenika, od toga  37  ima VSS, 10 VŠS, 1 VKV i 5KV zaposlenika.

Historija Naše Škole

Naše Škola nosi ime “Behaudin Selmanović” po velikom Bosansko hercegovačkom slikaru. Školska zgrada je tokom rata bila skoro uništena. ’92-je bila na pragu nestajanja, školsko zvono začuđeno stalo, zamro dječiji smijeh, cika, vriska-simboli svake škole. Ali nije nestala – u mahalama, podrumima, pod folijama – neka velika srca borila se da se ne ugasi život škole. Velikih je ljudi izašlo iz ove škole , književnica Nura Bazdulj-Hubijar, poznati sportisti Mirsad Baljić; Mirsad Terzić, a i Džeko je stanovnik Briješća.