Uposlenici

Menadžment škole

Fehratović Selmir

Direktor

Šehović Elvira

Pedagogica

Zukanović Elma

Psihologinja

Muftić-Arapović Amela

Socijalna radnica

Zejnilović Zumreta

Sekretar

Erović-Mulahmetović Enesa

Bibliotekarka

Nastavnici razredne nastave

Dučić Sanela

Nastavnica razredne nastave

Uglješa Elvira

Nastavnica razredne nastave

Gujić Jasmina

Nastavnica razredne nastave

Imamović Elvira

Nastavnica razredne nastave

Karasoftić Elvira

Nastavnica razredne nastave

Ibrović Mubera

Nastavnica razredne nastave

Trnka Edita

Nastavnica razredne nastave

Tucaković Emira

Nastavnica razredne nastave

Hubijar-Muslić Ermina

Nastavnica razredne nastave

Podrug Nevresa

Nastavnica razredne nastave

Kanlić Enisa

Nastavnica razredne nastave

Žunić Elvedina

Nastavnica razredne nastave

Nastavnici predmetne nastave

Žugor-Šalaka Edina

Nastavnica bosanskog jezika i književnosti

Mehić Elvedin

Nastavnik bosanskog jezika i književnosti

Ahmetović-Velić Havka

Nastavnica bosanskog jezika i književnosti

Hastor Mubera

Nastavnica engleskog jezika

Rahić Izeta

Nastavnica engleskog jezika

Badžak Džemal

Nastavnik engleskog jezika

Mešan Jasna

Nastavnica njemačkog jezika

Muharemović Mirsad

Nastavnik matematike

Mizdrak Alma

Nastavnica matematike

Vlajčić Džesika

Nastavnica muzičke kulture

Kadrić Lejla

Nastavnica muzičke kulture

Pjevo Muhamed

Nastavnik likovne kulture

Kopić Mensur

Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Velić Hajrija

Nastavnica biologije

Imamović Nermin

Nastavnik historije

Vileš-Šipo Semina

Nastavnica geografije

Komar Edina

Nastavnica hemije

Hadžić Aida

Nastavnica osnova tehnike, tehničke kulture i kulture življenja

Fazlagić Alma

Nastavnica fizike

Marevac Jasmin

Nastavnik tehničke kulture

Tahić Šeherzada

Nastavnica informatike

Mujić Mensur

Nastavnik informatike

Ćeman Rašida

Nastavnica vjeronauke

Memčić- Brajanović Amira

Nastavnica vjeronauke

Pomoćno i tehničko osoblje

Sućeska Salim

Domar

Ibrović Zihnija

Ložač-Kotlovničar

Vrnjak Miralem

Dnevni Čuvar

Guja Edin

Dnevni čuvar

Sućeska Nermina

Higijeničarka

Salić Sabaheta

Higijeničarka

Šabanović Sanija

Higijeničarka

Vatreš Mirela

Higijeničarka

Smajlović Džejna

Higijeničarka

Bičić Alma

Higijeničarka