7.6.2021. godine u našoj školi održan je još jedan ogledni čas iz predmeta Moje okoline

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U ponedjeljak, 7.6.2021. godine u našoj školi održan je ogledni čas. Učiteljice Ibrović Mubera, Trnka Edita i Žunić Elvedina su sa učenicima III – 1 , III – 2 i III – 3 odjeljenja pripremile i realizovale ogledni čas iz Moje okoline – nastavna jedinica: Praznici. Nažalost, zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19, oglednom času nisu mogli prisustvovati svi učenici kao ni kolege. U skladu sa situacijom motivisali smo učenike da kroz igru, pjesmu i zanimljive asocijacije ponove stečena znanja o značaju tradicije i da poštuju kulturu i običaje svih naroda.

Dodatni članci