Sa učenicima IX razreda održana radionica pod nazivom “Slika o sebi, izgradnja samopouzdanja”

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U četvrtak 09. 12. 2021. godine u prostorijama škole predstavnici KJU Porodično savjetovalište s učenicima IX razreda održali radionicu, pod nazivom “Slika o sebi, izgradnja samopouzdanja”. Radionicu održala viša stručna saradnica Aldijana Zagorac.

Dodatni članci