Obavijest za učenike i roditelje

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o školskom kalendaru broj: 11-34-26453-4/21 od 07.12.2021. godine, petak, 24.12.2021. godine određuje se kao nenastavni dan (katolički Božić).

Dodatni članci