REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – b)1- nastavnik B/H/S jezika i književnosti:

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto c)1 nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja:

Dodatni članci