REVIDIRANA BODOVNA RANG LISTA

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – b)5 nastavnik islamske vjeronauke:

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.