REVIDIRANA BODOVNA RANG LISTA

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – b)5 nastavnik islamske vjeronauke:

Dodatni članci

OBAVIJEST

Na osnovu Školskog kalendara za školsku 2022/2023. godinu, redovna nastava