Međunarodni dana djeteta kroz aktivnosti Dječijeg parlamenta

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta 20. novembra, Općina Novi Grad u partnerstvu sa Udruženjem ,,Naša djeca’’ Sarajevo organizirala je promociju dječije participacije pod nazivom ,,OPĆINA DJECI – DJECA OPĆINI’’. Promocija je održana u četvrtak, 17.11.2022. godine u Multimedijalnoj sali Općine Novi Grad Sarajevo.

Svečanom programu i promociji projektnih aktivnosti u okviru ’’Grad/Općina po mjeri djeteta’’ prisustvovali su učenici iz Vijeća učenika, pedagogica škole, Elvira Šehović i socijalna radnica škole, Amela Muftić – Arapović.

Zehra Selman koordinatorica programa ’’Grad/Općina po mjeri djeteta’’ kazala je da je za budućnost naše djece potrebno pružiti što kvalitetnije obrazovanje, kao i potaknuti dječiji aktivizam na način koji radi njihovo Udruženje ’’Naša djeca’’ kroz projekt ’’Grad/Općina po mjeri djeteta’’.

Dodatni članci