Održano je predavanje za učenike IX razreda na temu “Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih – Droga, alkohol i mladi”

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U petak, 14.4.2023. godine održano je predavanje za učenike IX razreda na temu “Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih – Droga, alkohol i mladi”. Predavanje je realizovala prim.dr.Emira Tanovic – Mikulec iz JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Dodatni članci

Online sedmica

U skladu sa Godišnjim programom rada JU OŠ “Behaudin Selmanović”,