Javni konkurs

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

NAZIV RADNIH  MJESTA  I NAZNAKA O TRAJANJU RADNOG ODNOSA

  1. Nastavnik engleskog jezika……. 1 izvršilac, 19 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2024.godine i
  2. Sekretar škole…….. 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine

Krajnji rok za prijavu na Javni konkurs je 12.03.2024. godine.


Za više detalja pogledajte na sljedećem linku:

Dodatni članci