Prvo mjesto na debatnom takmičenju iz engleskog jezika

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Debatno takmičenje iz engleskog jezika za učenike VIII I IX razreda održano je 22.05.2024. godine u OŠ ” Mehmed Handžić” na Ilidži. Učenici osmog razreda naše škole osvojili su prvo mjesto. Članovi debatnog tima su bili : Sajra Fazlić, Robel Šukalo, Merjem Trnka i Adna Maksumić..Mentor učenicima je bila Izeta Rahić, nastavnica engleskog jezika. Učenici su se lijepo zabavili i mnogo toga novog naučili, jer debata nije znati govoriti , nego kritički razmišljati i formalno diskutovati o temi.

Čestitke našim učenicima i nastavnici Izeti Rahić koja je pripremala učenike za takmičenje!!!

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.