Obavijest o realizaciji nastave za period od 04.05. do 07.05. 2021.godine

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Od 4.5.2021. do 7.5.2021. godine odgojno-obrazovni proces za učenike od 1. do 8. razreda javnih i privatnih osnovnih škola i učenike paralelnih škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-3/21, od 2.2.2021. godine(prečišćeni tekst) i izmjenom Uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21 od 12.2.2021. godine.

Učenici devetog razreda predmetne nastave nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21, od 11. 3. 2021. godine.

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.