Učešće na festivalu urbane kulture i folklora za mlade

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Učenici folklorne sekcije, O.Š. “Behaudin Selmanović” predstavili su školu 24.05.2022. na festivalu urbane kulture i folklora za mlade. Organizator festivala je Udruđenje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije “Sahan”.

Voditeljica folklorne sekcije Lamija Džaferović.

Dodatni članci