REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – b)3 nastavnik informatike 12 časova:

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – b)1- B/H/S jezika i književnosti:

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – b)5 nastavnik islamske vjeronauke:

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – d)1 psiholog:

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – d)2 socijalni radnik:

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.