REVIDIRANE RANG LISTE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a) 1 nastavnik informatike 20 časova:

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – b)1- B/H/S jezika i književnosti:

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – d)2 socijalni radnik:

Revidirana bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a)3 nastavnik razredne nastave:

Dodatni članci