„Prvačići sretno“

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Prvačići OŠ „Behaudin Selmanović“ su zajedno sa svojim učiteljicama:Uglješa Elvirom, Gujić Jasminom i Karasoftić Elvirom, roditeljima i direktorom škole Fehratović Selmirom, prisustvovali manifestaciji „Prvačići sretno“,   koju je upriličila Općina Novi Grad 6.9.2022. god. U 18 sati u SRC „Safet Zajko“. Djeca su se izvrsno zabavila, a uručeni su im i ruksaci sa udžbenicima. Na kraju je napravljena zajednička fotografija sa načelnikom Općine Novi Grad, Semirom Efendićem.

Dodatni članci