REVIDIRANA RANG LISTA

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Revidirana bodovna rang lista na upražnjeno radno mjesto:

  1. Spremačica … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023. godine

Dodatni članci

Online sedmica

U skladu sa Godišnjim programom rada JU OŠ “Behaudin Selmanović”,