OBILJEŽAVANJE DJEČIJE NEDJELJE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Prvu sedmicu mjeseca oktobra posvetili smo obilježavanju međunarodne Dječije nedjelje. Dječija nedjelja je bila prilika da se na časovima odjeljenjskih zajednica u IV-1 i IV-2 razredu, kroz edukativno predavanje, interaktivnu radionicu i izradu panoa govori o Konvenciji o pravima djeteta.

Socijalna radnica škole, Amela Muftić – Arapović je skrenula pažnju učenicima na promovisanje dječijih prava, promovisanje prava među učenicima, podizanje svijesti o pravima, o situacijama kada su krše i ugrožavaju dječija prava, o dužnostima i obavezama koje svako dijete ima.

Prava djece predstavljaju poseban slučaj, jer veliki broj prava definisanih Konvencijom o pravima djeteta treba da obezbijede odrasli ili država. Odrasli su dužni omogućiti djeci da uživaju sva svoja prava, a djeca bi trebala znati koja su njihova prava i da uživajući ih ne povrjeđuju prava druge djece.

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.