OBAVJEŠTENJE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

O REALIZACIJI ONLINE NASTAVE ZA UČENIKE OD VI – IX RAZREDA

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Godišnjim programom rada škole planirane su četiri sedmice za izvođenje nastave u online okruženju za učenike od VI – IX razreda.

Nastava u online okruženju će se realizovati od 21.11. do 24.11.2022. godine.

Petak, 25.11.2022. godine je neradni i nenastavni dan zbog obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

                                                                                                              DIREKTOR

Selmir Fehratović, prof.

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.