OBILJEŽILI SMO MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije uslijedilo je nakon što su države članice UNESCO-a 16. novembra 1995. usvojile Deklaraciju o načelima tolerancije. Između ostalog, Deklaracija potvrđuje da tolerancija nije ni popuštanje ni ravnodušnost, nego je poštovanje i uvažavanje bogate raznolikosti kultura našega svijeta, naših oblika izražavanja i načina na koji možemo biti ljudi.

Učenici VII-2 odjeljenja kroz zanimljivu radionicu na času Odjeljenjske zajednice obilježili su Međunarodni dan tolerancije uz poruke da:

• •BITI TOLERANTAN ZNAČI, BITI ČOVJEK!!! • •BITI TOLERANTAN ZNAČI POŠTIVATI DRUGE LJUDE!!! • •BITI TOLERANTAN ZNAČI POŠTIVATI RAZLIČITE OD SEBE!!! • •BITI TOLERANTAN ZNAČI ŽIVJETI U SVIJETLU LJUBAVI I POMAGANJA A NE U SVIJETU SEBIČNOSTI!!!

Dodatni članci