Ogledni čas iz geografije i engleskog jezika

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U petak 16.12.2022.godine, nastavnice,  geografije Semina Vileš-Šipo i engleskog jezika Izeta Rahić, održale su ogledni čas sa učenicima VII-1 i VII-2 odjeljenja.

Nastavna jedinica je bila„Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske” (eng.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).

Cilj časa je bio da se učenici upoznaju sa geografskim položajem Ujedinjenog Kraljevstva, demografskim odlikama ove zemlje sa akcentom na stepen urbanizacije, kulturu, tradiciju, dostignuća pojedinaca u nauci, umjetnosti i sportu uz upotrebu jezičko-komunikacijskih kompetencija i uz bogaćenje vokabulara novim riječima i izrazima na engleskom jeziku.  

Čas je realizovan na interaktivan i veoma zabavan način uz korištenje zanimljivih sadržaja kroz prezentaciju, izlaganje, analiziranje geografskih karata, grafikona, rad na karti, korištenje slagalica, glumu i pjesmu.

Dodatni članci