Održan ogledni čas na temu “Sarajevo”

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

19.4.2023.godine, u OŠ ,,Behaudin Selmanović”, održan je ogledni čas na temu ,,Sarajevo”. Čas je realizovan timski, a realizatori su : Trnka Edita, Ibrović Mubera i Žunić Elvedina, zajedno sa učenicima odjeljenja V-1, V-2 i V-3.

Cilj oglednog časa je bio proširiti stečena znanja o Sarajevu i usvojiti nove historijske činjenice o razvoju grada Sarajeva.

Oglednom času su prisustvovali  direktor, pedagogica, kolegice i kolege naše škole kao i gošće iz Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje  Kantona Sarajevo – Halilović Ajla i Šaljić Hatidža. Prošetali smo kroz priču o šeheru, od davnih dana pa do trenutka u kojem jesmo. Pričali o njegovim ljepotama, ali i o ranama koje žive u sjećanju, teške i nezarasle. Sarajevo pamti i traje, živi u nama i mi u njemu. Miljacka teče i čuva priče o voljenom gradu, šapuće ih obalama svojim. Ljubav, toplina, korak tih po kaldrmi, ljepota – moje Sarajevo.

Dodatni članci