Radionice za učenike V razreda na temu “Položaj u grupi”

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U utorak, 25.4.2023. godine realizovane su radionice za učenike V razreda. Tema radionice je “Položaj u grupi”, a radionice je realizovala Denisa Merajić, stručna saradnica iz KJU Porodično savjetovalište.

Dodatni članci