BODOVNE RANG LISTE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Kandidati koji imaju primjedbe ili eventualne nejasnoće u vezi sa bodovima na Bodovnim rang listama, mogu se elektronskim putem obratiti Komisiji na e-mail os.bs@bih.net.ba do četvrtka, 22.06.2023. do 12 sati.

Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a)1 Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti

Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a) 2 Nastavnik hemije

Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a) 3 Nastavnik građanskog obrazovanja

Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a) 4 Nastavnik islamske vjeronauke

Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a) 5 Spremačica

Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a) 6 Spremačica

Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – b) 1 Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Kandidati koji se ne nalaze na Bodovnim rang listama ne ispunjavaju uslove Konkursa.

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.