REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTE

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Revidirana Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a)1 Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti

Revidirana Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a) 2 Nastavnik hemije

Revidirana Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a) 4 Nastavnik islamske vjeronauke

Kandidati koji se ne nalaze na Bodovnim rang listama ne ispunjavaju uslove Konkursa.

Dodatni članci