OBAVJEŠTENJE O REALIZACIJI ONLINE NASTAVE ZA UČENIKE OD VI DO IX RAZREDA

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Godišnjim programom rada škole planirane su četiri sedmice za izvođenje nastave u online okruženju za učenike od VI do IX razreda. U prvom polugodištu školske 2023/2024. godine će se realizovati dvije sedmice online nastave, a u drugom polugodištu dvije u skladu sa utvrđenim rasporedom časova i satnicom za redovnu sedmicu. PRVA SEDMICA NASTAVE U ONLINE OKRUŽENJU ĆE SE REALIZOVATI OD 09.10.2023. DO 13.10.2023. godine.

Dodatni članci