Ogledno/ugledni čas – “Baščaršija,sjaj Sarajeva”

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U četvrtak, 02.11. 2023. godine, učenici naše škole, članovi sekcije Šareni svijet III1, Geografske sekcije i Historijske sekcije, su  realizovali finale projekta „Baščaršija, sjaj Sarajeva“ kroz ogledni/ugledni sat u prostorijama naše škole. Učenici su nas učinili ponosnim. U potpunosti su ostvareni svi odgojni i obrazovni ciljevi. Naučili su nas kako treba biti ponosan na svoju domovinu i njenu tradiciju, voljeti „jednu jedinu“ i poštovati njenu baštinu.

Voditelji projekta i realizatori Oglednog sata: Semina Vileš-Šipo Elvira Imamović Nermin Imamović

Dodatni članci