Učenici drugih razreda posjetili PU Novi Grad

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Učenici drugog razreda OŠ „Behaudin Selmanović“ su zajedno sa svojim učiteljicama: Uglješa Elvirom, Gujić Jasminom i Karasoftić Elvirom, posjetili PU Novi Grad. Gospođa Marina Pašić i svi u stanici su bili izuzetni domaćini. Nakon edukativnog časa, na temu „Ja u saobraćaju“, djeca su imala priliku obići kancelariju inspektora i sobu za sastanke, te pogledati dijelove policijske opreme i unutrašnjost policijskih vozila. Prepuni utisaka koje su ponijeli iz PU Novi Grad, djeca su nastavila druženje i uživala u divnom danu i igri u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“.

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.