Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Preuzmite dokument na slijedećem linku: