“SOCIJALNI RAD U ŠKOLI – DANAŠNJE STANJE I RAZVOJNE PERSPEKTIVE’’

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održana je panel diskusija na temu: ’’Socijalni rad u školi – današnje stanje i razvojne perspektive’’.

Prisutnim na skupu su se obratili dekan fakulteta, prof.dr. Sead Turčalo, šefica Odsjeka za socijalni rad, prof.dr. Sanela Bašić, ministrica Federalnog obrazovanja i nauke, prof.dr. Jasna Duraković i ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Adnan Delić koji su u uvodnom dijelu izlaganja istakli ulogu i značaj socijalnog rada i socijalnih radnika u obrazovanju i pružili podršku u afirmiranju socijalnih radnika u ovoj oblasti koja je zaboravljena, a čije postojanje datira iz 1965. godine.

Veliki broj učesnika panel diskusije su imali priliku čuti veoma značajne teme panelista, koji su se osvrnuli na: harmonično djelovanje porodice i škole u prevenciji odgojnih rizika koje je predstavila akademkinja Adila Pašalić – Kreso, socijalni rad u školama i iskustvima iz Hrvatske, predstavljene od strane prof.dr.Gordane Berc sa Sveučilišta u Zagrebu, o ulozi socijalnog radnika kao člana stručne službe govorio je prof.dr. Haris Cerić, dok je prof.dr. Nedreta Šerić predstavila teorijska i praktična istraživanja o socijalnom radu u školama .

Posebno ističemo, izlaganje socijalne radnice naše škole, Amele Muftić – Arapović, mr.scr. i socijalne radnice Almine Hodžić, dipl.scr. koje su istakle važnost i doprinos socijalnog rada u obrazovanju kroz iskustva i izazove sa kojima se susreću u svom radu.

Dodatni članci