Održan ogledni čas na temu “Kulturno-historijsko naslijeđe i tradicija-Česme Sarajeva”

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

U utorak, 28.5. 2024. godine, učiteljice četvrtih razreda Hubijar-Muslić Ermina, Podrug Nevresa i Kanlić Enisa su sa učenicima IV1, IV2 i IV3 odjeljenja održale ogledni čas
na temu ,,Kulturno-historijsko naslijeđe i tradicija-Česme Sarajeva”, na kojem je uspješno prezentiran projekat rađen tokom ove školske godine. Bio je to lijep, interesantan i kvalitetan čas. Djeca su kroz različite predmete pokazala zavidna znanja,vještine i sposobnosti u istraživačkom radu. Pokazali su veliki interes za očuvanje tradicije i kulturnog naslijeđa naše domovine. Na času su bili prisutni direktor i pomoćnik direktora škole, pedagogica, te nastavnice razredne i predmetne nastave.

Dodatni članci

Nogometni turnir

Dana 06.06.2024 godine u organizaciji „Novogradski dani 2024.godina“ na 4.