Uputstvo o primjeni Pravilnika o izostajanju sa nastave

Preuzmite dokument na slijedećem linku: