8. juni 2023-Dan odbrane Opštine Novi Grad i 31.godišnjica bitke za oslobađanje Žuči

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Na današnjoj manifestaciji (četvrtak, 8.6.2023.) “8. juni-Dan odbrane Opštine Novi Grad ” imali smo svoje predstavnike, predstavnike OŠ “Behaudin Selmanović”. Naši predstavnici su bili 38 učenika i nastavnici Kopić Mensur i Imamović Nermin.                                     

Dani ponosa i slave.

Dodatni članci