KOMUNIKACIJA

admin@osbs.edu.ba
admin@osbs.edu.ba
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Komunikacija je sporazumijevanje, odnosno razmijena informacija, ideja i osjećaja verbalnim, vizuelnim ili neverbalnim putem. Da bismo bili što uspješniji u komunikaciji, stručne savjetnice za preventivni rad KJU ’’Odgojni centar Kantona Sarajevo’’ Selma Čolaković i Minela Ćuhara u saradnji sa Amelom Muftić – Arapović, socijalnom radnicom škole održale su dvodnevno predavanje i radionicu na temu: ’’Komunikacija’’ za učenike VII razreda. Učenicu su se kroz igranje uloga, crtanje i kartice upoznali sa lošom, a prvenstveno sa dobrom stranom komunikacije. Cilj je bio upoznati učenike sa dobrom komunikacijom: uspješnim prenošenjem informacija, iskazivanjem mišljenja i osjećaja, primanjem mišljenja i odgovora drugih, izgradnjom odnosa i povjerenja, rješavanje konflikata i postizanjem dogovora.Treba zapamtiti, dobra komunikacija je ona koja je učinkovita – ostavruje ciljeve osoba koje komuniciraju.

Dodatni članci