Obavještenja

Najnovije vijesti i postignuća iz naše škole

REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTE

Revidirana Bodovna rang lista kandidata koji su aplicirali na radno mjesto – a)1 Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i

PROČITAJ VIŠE

BODOVNE RANG LISTE

Kandidati koji imaju primjedbe ili eventualne nejasnoće u vezi sa bodovima na Bodovnim rang listama, mogu se elektronskim putem obratiti Komisiji na e-mail os.bs@bih.net.ba do

PROČITAJ VIŠE

Naše nebo izvrsnosti

Ponosni smo. Na današnjoj manifestaciji (ponedeljak, 5.6.2023.) “Naše nebo izvrsnosti” imali smo svoje predstavnike, predstavnike OŠ “Behaudin Selmanović”. To je ekipa koja je osvojila treće

PROČITAJ VIŠE